Din dröm är värd en riktig båtskola

Deltagare

OBS!: Vid presentkortsköp, ange beställarens e-postadress!
Webbkursinfo: Den här e-postadressen blir också användarnamn
OBS! E-postadressen måste vara i korrekt format (namn@domän.se). Har du udda variant, kontakta oss på telefon.
Kursmaterial och tillval
Vald Namn Ex.moms Moms Pris

Avgifter
Vald Namn Ex.moms Moms Pris


OBS! E-postadressen måste vara i korrekt format (namn@domän.se). Har du udda variant, kontakta oss på telefon.
OBS!: Vid presentkortsköp, ange beställarens e-postadress!

Kursmaterial och tillval

Vald Namn Ex.moms Moms Totalt

Avgifter

Vald Namn Ex.moms Moms Totalt

Betalningsinformation

Anm: Bekräftelse skickas till denna e-post

Betalningsalternativ

Anm: Fakturabetalning är endast tillgänglig på vissa kurser

Rabattkod

Totalt Att Betala
Varav Moms:

OBS! Alla fält måste fyllas i innan ordern kan godkännas

DIBS - Payments made easy
| Antal Bokade | Att Betala: (Rabatt : kr)
Sjöklar Kustakademi - Villkor

Deltagarvillkor FRITIDSKURSER

Anmälan är bindande. Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan. Information om förkunskaper och krav för respektive kurs finns på vår hemsida. Egenstudier och gärna båtvana är nödvändigt för att klara intensivkurser.

Avbeställning innebär följande avgifter:
  1. Mer än 15 dagar före kursstart 15 % av totala kursavgiften
  2. 14-1 dag/ar före kursstart 50 % av totala kursavgiften
  3. 24 timmar eller senare 100 % av totala kursavgiften
Sjukdom
Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld kan ombokning ske till framtida kursdatum. För att få tillbaka kursavgiften krävs läkarintyg.
Överlåtelse av kursplats

Du har rätt att överlåta en plats på en kurs till någon annan. Anmäl detta till Sjöklar Kustakademi AB. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med för få anmälda deltagare. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat.

Deltagarvillkor YRKESKURSER

Anmälan är bindande. Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan. Deltagaren ska ha god erfarenhet av båt eller mindre fartyg. Utbildningen är i första hand avsedd för yrkesverksamhet. Ytterligare information angående förkunskaper och krav för respektive kurs och utbildning finns på vår hemsida.

Avbeställning innebär följande avgifter:
  1. Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften
  2. 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften
  3. 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften
Sjukdom

Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld kan ombokning ske till framtida kursdatum. För att få tillbaka kursavgiften krävs läkarintyg.

Överlåtelse av kursplats

Du har rätt att överlåta en plats på en kurs till någon annan. Anmäl detta till Sjöklar Kustakademi AB. Vi reserverar oss för att behöva ställa in kurstillfällen med för få anmälda deltagare. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat.